TR EN
Uttil PAUK06 PLA ile testi

UTTIL'in Çevresel Sorumluluk için Bütünsel Stratejisi.

UTTIL, plastik kullanımı ve el aletleri üretimi ile ilgili çevresel zorlukların üstesinden gelmek için birçok cephede proaktif olarak çalışmaktadır. Şimdi UTTIL’in her bir eylemini özetleyelim:

Malzeme İnovasyonu:

UTTIL'in Ar-Ge çalışmaları, petrol bazlı plastiklerin tüketimini azaltabilecek yeni malzemeler keşfetmeyi veya keşfedilmiş hammaddeleri kullanmayı amaçlamaktadır. Bu, ürünlerimizin çevresel ayak izini en aza indirmede kritik bir adımdır. Alternatif malzemeler kullanarak UTTIL, aktif olarak plastik sorununun kökenine inmeye çalışmaktadır.

Kimyasal Yapı:

UTTIL kullanmakta olduğu tüm ürünlerin niteliği ne olursa olsun yiyeceklerle temas edebilir seviyede temiz olmasına özen gösterir. Yiyecekler ile temas derken uluslararası regülasyonlar çerçevesinde insan sağlığını tehdit etme ihtimali olmayacak nitelikte kimyasal malzemelerin kullanılmasını kastetmekteyiz. UTTIL ürünlerinde kullanılan tüm hammaddeler niteliğine uygun olacak şekilde REACH ve/veya RoHS sertifikalıdır. UTTIL tüm ürünlerinden ve üretim süreçlerinden insana ve doğaya zarar veren kimyasalları uzak tutmak için azami gayreti göstermekte ve UTTIL ürünlerinin tamamı %100 geri dönüştürülebilir nitelikte üretilmektedir. UTTIL ürünlerinin içeriğinde dioksinler, ftalatlar, kurşun, krom, nikel vb. zararlı ilan edilmiş maddeler olmaması için azami çaba göstermekte olsa da üretim için zorunlu olan kimyasalları regülasyonların belirlediği sınırlarda hatta imkân dahilinde bu değerlerin altında kalacak şekilde üretimini sürekli denetler ve düzenler.

Uzun Ömürlü Ürün Tasarımı:

UTTIL, uzun süreli kullanım için aletler tasarlayarak müşterilerin bunları sık sık değiştirmesine gerek kalmamasını sağlar. Bu sadece müşteri için ekonomik faydalar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda israfı da azaltır.

Geri Dönüşüm Programı:

Üretim süreçlerinde bir geri dönüşüm programına sahip olmak, UTTIL'in döngüsel ekonomiye olan bağlılığının güçlü bir göstergesidir. Bu yaklaşım, üretim artıklarının kalite standartlarını etkilemeden en üst seviyede yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayarak atıkları en aza indirmeye yardımcı olur.

Üretim Kayıpları:

Plastik hammaddeler genelde çuvallar içerisinde yaklaşık mercimek büyüklüğünde parçalar halinde üretim deposuna girer. Depoya istiflenmesinden, çuvalın üretim için açılmasına; kurutma fırınına konulup çıkarılmasından, eritme ocağına yüklenmesine kadar geçen süreçlerde her ne kadar dikkat edilse de bu plastik parçacıklar etrafa saçılabilir. Çuvalın yırtılması, dengesini kaybetmesi, karıştırma kazanının ağzının açık bırakılması, kurutma fırınından çıkan tepsinin dengesini kaybetmesi, çalışanın dikkatsizliği gibi sebepler bu tür saçılmalara sebep olur. Sanayinin büyük bir kısmı bu kayıpları fire oranlarına yedirir ancak ortaya saçılmış ve kullanım niteliğini kirlenerek yitiren bu parçalar fabrika bahçesine, atık kanalizasyonuna, en iyi ihtimalle çöp yığınına süpürülür veya atılır. Bu saçılan parçalar da doğaya ve okyanusa karışarak çevre kirliliğine sebep olur. Bir diğer taraftan üretim atığını geri dönüştüren işletmeler çıkan atıklarını muhtelif kırma makinelerinde küçük parçalara ayırarak üretime geri kazandırır. Bu işlem esnasında plastiğin bir kısmı kullanılamayacak mikro-plastiklere, bir kısmı da havaya karışan nano-plastiklere dönüşür.

UTTIL, gönüllü olarak bu kaçakları engelleyecek önlemleri almakta ve iş gücünü bu konuda eğitmektedir. Geri dönüşüm alanında toz kaçakları engellenmiş, üretim alanına hammaddenin etrafa saçılmadan aktarılması için gereken önlemler alınmıştır. Olası saçılma durumunda hammaddenin nasıl toplanacağı ve toplanan kullanılamaz nitelikte hammaddelerin nasıl bertaraf edileceği tüm çalışanlar tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Tüketici Eğitimi:

UTTIL'in ürünlerinde kullandığı malzemeler hakkında tüketicileri eğitmesi sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmanın anahtarıdır. Bu sayede müşteriler satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerini gözeterek daha bilinçli kararlar verebilirler.

Bu çabalar bir araya geldiğinde UTTIL'in sürdürülebilir uygulamalara bağlı olduğunu ve şirketlerin sürdürülebilirliği iş modellerine nasıl dahil edebileceklerinin bir örneği olduğunu göstermektedir.

Yenilikçi malzeme kullanımı, uzun ürün ömrü, geri dönüşüm girişimleri ve tüketici eğitimi üzerinde çalışarak UTTIL, plastik atık sorununu birçok açıdan ele alarak soruna kapsamlı ve bilinçli bir yaklaşım sergileme çabasını sürdürüyor.